Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie ze strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. W każdej chwili w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.

Zarządzaj danymi zarejestrowanych uczestników

Moduł obsługi uczestników jest przeznaczony do przeglądania i edycji danych każdego z zarejestrowanych uczestników. Dzięki zestawowi filtrów szybko znajdziesz uczestnika aby przejrzeć i ewentualnie zmienić jego dane wprowadzone w trakcie rejestracji on-line. W ten sposób uzyskujesz pełną kontrolę nad kluczowymi informacjami zgromadzonymi w Coffee i w dowolnym momencie masz do nich pełny dostęp. Ze względu na to, że dane uczestników gromadzone są w centralnej bazie danych masz gwarancje, że zmiany dokonywane przez samego uczestnika jak i każdego z organizatorów nie powodują problemów ze spójnością danych.

Uczestnicy mogą sami edytować swoje dane

Istotną zaletą tego modułu jest fakt, iż uczestnicy mogą się zalogować do Coffee i we własnym zakresie edytować swoje dane. Dzięki temu oszczędzasz znaczą ilość czasu na odbieraniu telefonów i e-maili z prośbą o korektę danych uczestnika. Możliwość zmiany własnych danych przez uczestnika ograniczona jest parametrem konfiguracyjnym granicznej daty modyfikacji, dzięki którym masz gwarancję, że ostateczny zestaw danych jest najbardziej aktualny.

Kompletny rejestr zmian danych

Każda zmiana danych rejestracyjnych wykonana czy to przez samego uczestnika czy też przez jednego z organizatorów jest rejestrowana w Coffee.
Dzięki temu masz możliwość kompletnego śledzenia zmian poszczególnych partii danych i możesz w dowolnym momencie prześledzić kto i kiedy zmienił poszczególne dane.

Generuj raporty i zestawienia

Moduł obsługi uczestników udostępnia Tobie także bogaty zestaw raportów i zestawień zarówno w postaci tabelarycznej jak i statystycznej. Na chwilę obecną Coffee umożliwia wygenerowanie ponad 30 różnych raportów, przy czym każdy raport możesz wydrukować lub wyeksportować do Excela. Dzięki temu możesz zdawać okresowe raporty swoim klientom, a także na bieżąco śledzić postępy w rozliczaniu płatności czy też statystykę narodowości uczestników.

Dowiedz się o reszcie nowoczesnych funkcjonalności

Kontakt

.

Instytut Studiów Programistycznych S.A.
ul. Brukselska 14
03-973 Warszawa
Tel: +48 22 826 05 36
Fax: +48 22 692 41 00
Email: biuro@ispsa.pl

KRS: 0000254547
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 113-259-73-14
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN, opłacony w całości

© 2023 Instytut Studiów Programistycznych S.A.