Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie ze strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. W każdej chwili w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.

Układanie programu wydarzenia

W trakcie organizacji niemalże każdego wydarzenia, oficjalny program zmienia się wielokrotnie. Ten moduł Coffee daje ci doskonałe narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz w przejrzysty sposób wszystkie punkty programu. Elastyczna konfiguracja kolorystyki oraz układu wyświetlania programu gwarantuje Ci możliwość dostosowania do potrzeb każdego wydarzenia.

Rozdział streszczeń na poszczególne sesje

Ogromną zaletą tego modułu jest funkcjonalność, która umożliwia osobom odpowiedzialnym za układanie programu wygodne i szybkie rozdzielenie zaakceptowanych streszczeń pośród zdefiniowanych sesji tematycznych. Duża liczba dostępnych filtrów oraz parametrów wpływających na algorytm rozdzielania streszczeń daje duże możliwości w zakresie optymalnego ułożenia ostatecznego programu naukowego. Po rozdzieleniu streszczeń moduł daje także możliwość automatycznego powiadomienia autorów streszczeń o przydzieleniu ich pracy do konkretnej sali i godziny wystąpienia.

Własny harmonogram każdego uczestnika

Kiedy program jest już zdefiniowany możesz go udostępnić on-line w systemie Coffee wszystkim zarejestrowanym uczestnikom. Dzięki temu zyskują oni możliwość ułożenia własnego harmonogramu, który następnie mogą wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie. Jeśli program wydarzenia jest już opracowany zanim rozpocznie się rejestracja uczestników, to możesz także włączyć odpowiedni krok rejestracji i dzięki temu uczestnicy już na tym etapie mogą określić swoje preferencje w zakresie uczestnictwa w poszczególnych punktach agendy.

Analiza popularności punktów programu

Udostępniając uczestnikom możliwość kreowania własnego harmonogramu, oprócz ich zadowolenia zyskujesz jeszcze jedną cenną rzecz. Mianowicie możesz analizować popularność każdego z punktów programu pod kątem doboru odpowiedniej sali czy też niezbędnego sprzętu audiowizualnego. Dzięki tym informacjom możesz także korygować program, wymieniając mało popularne punkty na inne, które potencjalnie wzbudzą większe zainteresowanie uczestników.

Dowiedz się o reszcie nowoczesnych funkcjonalności

Kontakt

.

Instytut Studiów Programistycznych S.A.
ul. Brukselska 14
03-973 Warszawa
Tel: +48 22 826 05 36
Fax: +48 22 692 41 00
Email: biuro@ispsa.pl

KRS: 0000254547
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 113-259-73-14
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN, opłacony w całości

© 2023 Instytut Studiów Programistycznych S.A.