Platforma w liczbach

19

Lat na rynku

603368

Uczestników

1922

Wydarzeń

327

Zadowolonych Klientów

Oferta
Zdecyduj czego potrzebujesz

FREEDOM

Przeznaczona do obsługi pojedynczych wydarzeń. Cena uzależniona od wyboru składników platformy oraz liczby uczestników na wydarzeniu. Płatność za platformę następuje z góry w momencie produkcyjnego startu rejestracji uczestników. Każde wydarzenie rozliczane jest niezależnie i podlega każdorazowej wycenie. Możliwe jest wykupienie usług dodatkowych do poszczególnych składników platformy.

ALLIANCE

Przeznaczona dla organizatorów, którzy obsługują od 5 do 20 wydarzeń w skali roku i jednocześnie liczba rejestracji uczestników jest w przedziale 1000 – 5000 uczestników w skali roku. Rozliczenie za korzystanie platformy następuje w okresach miesięcznych i dotyczy liczby zarejestrowanych uczestników na wszystkich aktywnych wydarzeniach w danym okresie rozliczeniowym. Cena za rejestrację jednego uczestnika uzależniona jest od wersji systemu użytej dla danego wydarzenia oraz poziomu rabatu przyznawanego w zależności od liczby uczestników w skali roku. Płatności rozliczanie są z dołu na koniec miesiąca kalendarzowego.

FOREVER

Przeznaczona dla organizatorów, którzy obsługują ponad 20 wydarzeń w skali roku. W ramach tej oferty organizator może zorganizować dowolną liczbę wydarzeń z nielimitowaną liczbą zarejestrowanych uczestników. Organizator wybiera składniki platformy z których będzie korzystał w ramach płatnej miesięcznej subskrypcji. W ramach opłaty organizatorowi przysługuje szkolenie oraz pakiet serwisowy SLA